Linen on linen embroidery from St. Ludmila grave in Prague

St. Ludmila, the first Duchess of Bohemia, died in 921. In 925 her remains were translated to Prague. After that her tomb was moved several times more.[1] Święta Ludmiła, pierwsza księżna Czech, zmarła w 921 r. W 925 jej szczątki zostały przeniesione do Pragi. W kolejnych wiekach jej grób był jeszcze kilkakrotnie przenoszony.[1] The tomb…