Birka B8 an B5 tablet woven bands (grave 977)

Among other finds in grave 977 in Birka there were pieces of tablet woven bands, with patterns labeled by Agnes Geijer as B8 and B5. W grobie nr 977 w Birce znaleziono między innymi fragmenty brokatowanych krajek tabliczkowych, ze wzorami oznaczonymi przez Agnes Geijer jako B8 i B5. Image source/źródło: Historiska.se Agnes Geijer in Birka III wrote…