Moselund Tunic project

The Moselund tunic (or kirtle), dated 1050-1150, is a well preserved early medieval piece of clothing, made of wool. I was asked to make a version out of single layer of green linen.

Tunika z Moselund, datowana na lata 1050-1150, to dobrze zachowany egzemplarz wczesnośredniowiecznego ubrania z wełny. Podjęłam się uszycia wersji tej tuniki z pojedynczej warstwy zielonego lnu.

Picture from Moselund tunic page:

Zdjęcie ze strony poświęconej tunice z Moselund:

gkirtle

The pattern is available online here: http://forest.gen.nz/Medieval/articles/garments/Moselund/Moselund.html

Wzór jest dostępny online pod powyższym linkiem:

pattern

From the Moselund tunic page: “The weave is a 2/1 twill. The fabric had been fulled.[…] The tunic is of a kind known in Iceland as ‘bladkjortel’. The slit made the garment comfortable in movement, and suitable for working or riding in. The sides could be gathered up into the belt for additional freedom of movement, and could also be used as ‘pockets’ to carry things in.”

Ze strony o tunice z Moselund: splot wełny to splot diagonalny 2/1. Tkanina została spilśniona.[…] Typ tuniki jest znany w Islandii jako „bladkjortel”. Przecięcia sprawiają, że w tunice można się łatwo poruszać, pracować i jeździć konno. Boki można zebrać  za pasem, co dodadkowo ułatwia poruszanie się i może również pełnić funkcję „kieszeni”, w których można coś nosić.

13116747_1547586238876517_1658477714_n(1)

I sew the entire tunic by hand with a whip stich, which was popular in the early medieval period,  as no stiches survived on the bog find.

Zszyłam całą tunikę ręcznie, na okrętkę, ponieważ był to szew popularny we wczesnym średniowieczu, a na znalezisku z bagna nie przetrwały żadne szwy.

I have added additional layer of linen at the neckhole, because experience shows, that sweat in combination with the sun damage this part the most.

Dodałam dodatkową warstwę lnu wokół wycięcia na szyję, ponieważ z doświadczenia wynika, że pot w połączeniu ze słońcem najbardziej uszkadza tę część ubrania.

moselund tunik by alicja jaczewska

moselund tunik by alicja jaczewska2

The most tricky part was the sewing of the side gores, composed of three elements, one of which goes between the back of the sleeve and the back panel.

Najwięcej problemu sprawiły kliny boczne, składające się z trzech elementów, z których góra jednego znajduje się miedzy tylną krawędzią rękawa a plecami.

moselund tunik by alicja jaczewska3

The pleated gores were also a challange, I tried to iron them into behaving, but still – both at the front and at the back, the pleating creates a sort of lump.

Plisowane kliny również stanowiły wyzwanie, próbowałam je zaprasować, ale zarówno z przodu jak i z tyłu miejsce plisowania jest nadmiernie grube.

moselund tunik by alicja jaczewska4

Finally it was done. My mannequin is female, so the tunic doesn’t present itself well on it.

Skończona tunika na moim – niestety damskim – manekinie.

moselund tunik by alicja jaczewska 5

And on a happy client it looks like this:

moselund tunik by alicja jaczewska 6

It was fitted specifically for the client and to allow freedom of movement, because he will be doing a lot of rowing in it, so there can’t be any tension.

Tunika została dostosowana do figury klienta tak, aby umożliwić swobodne poruszanie szczególnie ramionami, ponieważ będzie w niej wiosłował.

moselund tunik by alicja jaczewska 7moselund tunik by alicja jaczewska 8

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s