Birka B6 band, blue

(Po polsku poniżej)

Grave no 965 in Birka contained a 2 pieces of a tablet woven band with silver thread brocading.

From A. Geijer Birka III, page 86:
“Brettchenband mit Silberschuss. In der Musterpartie 13 halbseidene Br. Am Rand 4-5 Br., davon 2 vollständige. Im Ganzen mindestens 21 Br. Unterseite locker; den Musterstichen auf der Oberseite entsprechen auf der anderen Seite leere Stellen, die früher von den jetzt vermoderten Flachsfäden ausgefüllt waren. Die vier sichtbaren Randschnüre ändern ihre Schnurrichtung unabhängig von dem Muster, in Abständen, meistens zwischen 6 und 13 cm wechselnd, gewöhnlich, aber nicht immer, alle gleichzeitig. Schussdichte 16 cm. Breite 11 mm. 2 Stücke zu je 43 cm.”

350113

Image from Historiska.se
Tablet woven band with double silver thread (silver foil wrapped around a silk core) brocading. The ground weave of the edge is now missing, it was probably made of flax, that has rotted. If I understood Geijer correctly, the edge “cords” change the weaving direction regardless of the pattern, at intervals, usually 6-13 cm, but not always, all at the same time. This would proove that the maker struggled with the detangling, just like we do today. The weft density is 16 per 1 cm. Width is 11 mm. 2 pieces were found, each 43 cm (?). As you can see above, certainly not all tablets were threaded in the same direction (much easier than turning selected tablets in the opposite direction, to achieve the same result). This may have helped with the stability – when I took my band off the loom, it did twist a bit.

 

birka 6 tabletwoven band by alicja jaczewska

I used a 60/2 dark blue silk thread and a silver and gold foil wrapped silk thread. Per client’s request 2 additional tablets were added on each edge and 1/3 of the brocading was done with gold thread, following the Mammen cloak toggle example. It takes 13 tablets for the pattern, and probably 5 for the edges (1 cord, 3 with brocading on top, 1 cord), altogether probably 23 tablets for the original. My weft density is 14 threads per 1 cm, and my band’s width is ~12 mm due to the 4 additional tablets on the edges. A thinner brocading thread would probably assure a 16 mm weft density, and the silk threads should probably be a bit thicker for a 1 to 1 reconstruction, as without the additional 4 tablets, the width of my band would be 9,5 mm. The weaving was at the speed of about 2 cm per 1 hour. Because it will be sewed onto a cap, I left the brocading threads (due to the changing of the brocading thread, between silver and gold), as this gives better assurance that the threads won’t get pulled off on the right side, just in case. All the way (150 cm), all the tablets were turned in the same, single direction.

birka 6 tabletwoven band by alicja jaczewska3

Polski:
W grobie nr 965 w Birce znaleziono 2 fragmenty krajki tabliczkowej z brokatowaniem srebrną nicią.

Opis z A. Geijer Birka III:
“Brettchenband mit Silberschuss. In der Musterpartie 13 halbseidene Br. Am Rand 4ß5 Br., davon 2 vollständige. Im Ganzen mindestens 21 Br. Unterseite locker; den Musterstichen auf der Oberseite entsprechen auf der anderen Seite leere Stellen, die früher von den jetzt vermoderten Flachsfäden ausgefüllt waren. Die vier sichtbaren Randschnüre ändern ihre Schnurrichtung unabhängig von dem Muster, in Abständen, meistens zwischen 6 und 13 cm wechselnd, gewöhnlich, aber nicht immer, alle gleichzeitig. Schussdichte 16 cm. Breite 11 mm. 2 Stücke zu je 43 cm.”

Krajka (taśma) tabliczkowa z brokatowaniem podwójną srebrną nicią (srebrna folia owinięta wokół nici jedwabnej). Brakuje splotu tła (osnowy?) na brzegach, ponieważ prawdopodobnie użyto lnu, który się rozpadł. Jeżali dobrze zrozumiałam Geijer, na brzegach zaobserwowała zmianę kierunku tkania (czyli kierunku obracania tabliczek) niezależnie od głównego wzoru, co pewną odległość, zwykle 6-13 cm, ale nie regularnie i nie w każdym przypadku. Świadczy to prawdopodobnie o problemach z “odkręcaniem” nici za tabliczką, co jest znane wszystkim “krajkującym”. Gęstość wątku w oryginale wynosi 16 na 1 cm. Szerokość to 11 mm. Znaleziono 2 fragmenty, każdy około 43 cm długości (?). Jak widać na zdjęciu oryginału, z pewnością nie wszystkie tabliczki były nawleczone w tym samym kierunku (znacznie łatwiej operować tabliczkami nawleczonymi w przeciwnym kierunku, niż obracać wybrane tabliczki w przeciwną stronę, aby osiągnąć ten sam efekt). Pradopodobnie to sprzyjało większej “stabilności” krajki – kiedy zdjęłam z krosna swoją, nieco się skręciła.
birka 6 tabletwoven band by alicja jaczewska2

Użyłam ciemnoniebieskiej jedwabnej nici 60/2 oraz nici jedwabnej owiniętej srebrną i złotą folią. Zgodnie z życzeniem klientki na brzegach dodałam po 2 tabliczki oraz stosowałam złotą i srebrną nić naprzemiennie w stosunku 1:2, sugerując się przykłądem krajki z Mammen, na pasach do wiązania płaszcza. Wykonanie wzoru wymaga 13 tabliczek, brzegi wymagają prawdopodobnie 5 (1 “sznur”, 3 z brokatowaniem zawsze na wierzchu, 1 “sznur”), łącznie wykonanie oryginału wymagało prawdopodobnie 23 tabliczek. Gęstość wątku w mojej krajce wyniosła 14 nici na 1 cm, a szerokość ~12 mm, z powodu dodatkowych 4 tabliczek na brzegach. Prawdopodobnie cieńsza nić do brokatowania ułatwiłaby osiągnięcie 16 nici wątku na 1 cm. Nić jedwabna powinna być nieco grubsza, aby osiągnąć rekonstrukcję 1 do 1, ponieważ bez dodatkowych 4 tabliczek szerokość mojej krajki wyniosłaby około 9,5 mm. Prędkość tkania wynosiła około 2 cm na 1 godzinę (nie licząc odwijania). Ponieważ krajka będzie przyszyta do nakrycia głowy, zostawiłam nici brokatowania na spodniej stronie (są widoczne z powodu naprzemiennego brokatowania złotą i srebrną nicią), ponieważ daje to większą pewność, że nie zostaną wyciągnięte po prawej stronie – tak na wszelki wypadek. Na całej długości (150 cm) wszystkie tabliczki były obracane w tę samą stronę.

b6 pattern by alicja jaczewska

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s